سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه پانزدهم

 سلسله جلسات بصیرت دینی

جلسه پانزدهم

*    *    *

جلسه پانزدهم سلسله جلسات بصیرت دینی

 

دانلود فایل صوتی جلسه پانزدهم (لینک مستقیم):

کیفیت خوب | 32 کیلوبیت (حجم 24 مگابایت)

کیفیت متوسط | 16 کیلوبیت (حجم 12 مگابایت)

کیفیت ضعیف | 8 کیلوبیت (حجم 5.8 مگابایت)

 

مطالب مرتبط:

سلسله جلسات قوت دینداری

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه بیست و ششم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه بیست و پنجم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه بیست و چهارم

 

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه بیست و سوم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه بیست و دوم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه بیست و یکم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه بیستم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه نوزدهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه هجدهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه هفدهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه شانزدهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه پانزدهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه چهاردهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه سیزدهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه دوازدهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه یازدهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه دهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه نهم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه هشتم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه هفتم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه ششم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه پنجم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه چهارم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه سوم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه دوم

سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه اول

سلسله جلسات بررسی نقش تقوا در حکومت اسلامی

بررسی نظری دموکراسی

سلسله جلسات بررسی نظریه ولایت فقیه

/ 2 نظر / 13 بازدید
یه طلبه بی تکلّف

سلام فایل 32k جلسه پانزدهم، مشکل دارد و پخش نمی شود لطفاً بعد از قرار دادن فایل سالم، اطلاع دهید ممنون یا علی [گل]