تناقضات کودتای سبز با خط امام - 3 + دانلود پوستر

سومین پوستر از سلسله پوسترهای "تناقضات کودتای سبز با خط امام (ره)" با اشاره به مسئله اسراییل،  فلسطین و جهان اسلام در اندیشه امام  و تناقضات آن با شعارهای جریان کودتا منتشر شد.

متن پوستر :

* ما درصدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامهایی را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم، و نظام اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را در جهان استکبار ترویج نماییم.

* باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش کنیم و این را از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است.

* جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان جهان اسلام را در جهان به راه اندازیم.

* کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی آسیب ناپذیر، نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و هم چنین به اصول و روش های مبارزه علیه نظام های کفر و شرک آشنا می سازد.

* حماسه مردم فلسطین یک پدیده تصادفی نیست ... آیا دنیا تصور میکند که این حماسه را چه کسانی سروده اند و هم اکنون مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه زده اند که بی محابا و با دست خالی در برابر حملات وحشیانه صهیونیست ها مقاومت می کنند؟ آیا تنها آوای وطنگرایی است که از وجود آنان دنیایی از صلابت آفریده است؟ ... این همان فریاد ملت ماست که در ایران شاه را و در بیت القمدس غاصبین را به نومیدی کشاند ... فلسطینی راه گم کرده خود را از راه برائت ما یافت.

* باید بنشینیم تا سران کشورهای اسلامی احساسات یک میلیارد مسلمان را نادیده بگیرند و صحه بر آن همه فجایع صهیونیست ها بگذارند؟

* ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است برای اینکه این ملی گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت های مسلمین قرار می دهد ... اسلام آمده است که همه نژادها با هم اند ... هیچ کدام بر هیچ کدام تفوق ندارند، نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک ... فضیلت با تعهد است، با تعهد به اسلام است.

* اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود.

 

دانلود پوستر (لینک مستقیم) :

سایز A2 (حجم 25.6 مگابایت)

سایز A3 (حجم 9.8 مگابایت)

سایز A4 (حجم 6.8 مگابایت)


شماره اول پوستر ها :منتظری

شماره دوم پوستر ها :نهضت آزادی

شماره سوم پوستر ها :  اسراییل ، فلسطین ، جهان اسلام

شماره چهارم پوستر ها : آشوب طلبی و هرج و مرج

شماره پنجم پوستر ها : دیکتاتوری و قانون شکنی

شماره ششم پوستر ها : افساد

شماره هفتم پوستر ها : حمایت دشمن 

شماره هشتم پوستر ها : ولایت فقیه

شماره نهم پوستر ها : حرمت شکنی در عاشورا

شماره دهم پوستر ها : اهانت به امام

شماره یازدهم پوستر ها : جمهوری ایرانی

شماره دوازدهم پوستر ها : بسیج

 

با دانلود این فایل می توان ضمن استفاده به عنوان پوستر و یا تراکت، در نشریات دانشجویی و ... نیز از آن استفاده کرد.

/ 0 نظر / 9 بازدید