سلسله جلسات بصیرت دینی - جلسه اول

سرفصل مطالب جلسه ی اول :

مقدمه:  "بصیرت" به معنای "قدرت تشخیص"است و طبق تقسیم بندی استاد حجه الاسلام رفیعی اقسامی دارد:

الف) بصیرت اخلاقی :تشخیص رذائل اخلاقی در خود (امیرالمومنین ع : ابصر الناس من ابصر عیوبه )

ب) بصیرت دینی

ج) بصیرت سیاسی

بحث جلسات ما پیرامون بصیرت دینی است.

·سرفصل مطالب مورد بحث در سلسله جلسات

1) سیر دین در دنیای مدرن غربی : از "دین" تا "تجربه دینی"

1-1)درآمدی پیرامون کلیدی ترین ریشه های جهان بینی انسان غربی طی دوران رنسانس (نیمه دوم قرن 14 تا قرن 16) و مدرن (از قرن 17 با تفکرات بیکن و دکارت و نهادینه شدن این تفکرات در نیوتن):

الف) اومانیزم ( انسان خدایی )، معنای ان، ریشه ها و نتایج آن ،به علاوه بحثی پیرامون "اومانیزم اسلامی" از دکتر شریعتی

ب) سکولاریزم ( جدا کردن دنیا از ماورا) و بحثی پیرامون مهندس بازرگان

ج) راسیونالیزم (گرایش به عقل مستقل و خودبسندگی عقل)

1-2)نشان دادن رسوخ پاره ای از این ریشه ها در جامعه حزب اللهی ؛ تفاوت سکولاریزم با سکولاریزاسیون و ...

1-3)متفکرانی که خواسته اند این ریشه ها را در زمین اسلامی کاشته و آبیاری کنند: نصر حامد ابوزید، فضل الرحمن و سروش

 

2) نگاه دین اسلام به انسان، دنیا و عقل و... شامل:

چیستی دین / دین و انسان / دین و دنیا / دین و عقل

دین و ایمان / دین و اخلاق (اخلاق دینی و اخلاق سکولار) + دین و عرفان

دین و معرفت دینی (بحث ازهرمونوتیک)/دین و ادیان دیگر (پلورالیزم)

و ....

/ 0 نظر / 10 بازدید