عمار یاسر

در جنگ صفین یکی از کار های مهم جناب عمار یاسر، " تبیین حقیقت" بود ...

تیر 92
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
6 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
5 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
7 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 89
6 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
7 پست
پرواز_655
1 پست
جستار
7 پست
بصیرت
66 پست
سخنرانی
48 پست
پوستر
32 پست
poster
1 پست
رمضان
1 پست
عمار
68 پست
امام_نقی
1 پست
wall_street
1 پست
فرهنگی
14 پست
فیلم
1 پست
تحمیلگری
2 پست
فلسطین
1 پست
لذت
2 پست
کلیپ
5 پست
رهبر_من
1 پست
نمایشگاه
1 پست
والپیپر
1 پست
عکس
1 پست
تناقضات
12 پست
فتنه
1 پست
امام_علی
1 پست
خطبه_181
1 پست